MACIEJ MALINOWSKI
SPECJALISTA CHIRURGII
NACZYNIOWEJ